Psihoterapija Brigita Chuuya

Dejanje, ko se drugemu razkrijemo v celoti in smo kljub temu sprejeti, je eno izmed ključnih orodij terapevtske pomoči.

Irvin D. Yalom

V terapevtskem procesu delo poteka v skladu z etičnim kodeksom AAMFT (etični kodeks Ameriškega združenja za zakonsko in družinsko terapijo), etičnim kodeksom Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/2004).